Kiến trúc DMC
Thiết kế nhà phố 4 tầng diện tích 50m2

Thiết kế nhà phố 4 tầng diện tích 50m2

 • Thiết kế nhà phố 5,5 tầng trên đất 31m2
  Chủ đầu tư: Ông Vũ Văn Tuấn
  Địa chỉ: Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  Diện tích đất: 3,1 x 10= 31 m2
  Diện tích xây dựng: 28,2 m2
  Diện tích sàn: 169,12m2
  Tầng cao: 5 tầng+ 1 tum
  Thiết kế: KTS Vũ Hoàng Hải
  Năm triển khai: T3/2018

  Chi tiết
 • Thiết kế nhà lô phố 5 tầng diện tích 50m2
  Chủ đầu tư: Ông Nguyễn Khắc Đạo
  Địa điểm:Mỹ Đức– Hà Nội
  Diện tích đất: 5m x 10m =50m2
  Diện tích xây dựng: 50m2
  Diện tích sàn: 268m2
  Tầng cao: 5 tầng
  Chủ trì thiết kế: KTS Cấn Phú Minh
  Thiết kế: KTS Nguyễn Văn Thắng 
  Năm triển khai: Tháng 10 /2017

  Chi tiết
 • Thiết kế nhà phố 6 tầng diện tích 69m2
  strong>Chủ đầ tư: Bà Nguyễn Thu Lan
  Địa điểm: Hà Đông, Hà Nội
  Diện tích đất: 12,5m x 5,5m
  Diện tích XD: 12,5m x 5,5m
  Tầng cao: 6 tầng 
  Chủ trì thiết kế: KTS Cấn Phú Minh
  Thiết kế: KTS. Vũ Hoàng Hải
  Năm hoàn thành: T11/2017

  Chi tiết
 • Thiết kế nhà ống 4 tầng diện tích 94,5m2
  Chủ đầu tư: Ông Doãn Trọng Chiệu
  Địa điểm XD: Thường Tín - Hà Nội
  Diện tích đất xây dựng: 95.4m2
  Diện tích xây dựng: 6m x 10,8m = 64.8m2
  Diện tích sàn: 259m2
  Tầng cao: 4 Tầng
  Thiết kế: KTS. Lê Văn Cường

  Chi tiết
 • Thiết kế cải tạo nhà phố, nhà ống 4 tầng hiện đại
  Chủ đầu tư: Ông Bùi Tất Thắng
  Địa điểm XD: Nội Duệ - Tiên Du - Bắc Ninh
  Diện tích đất nghiên cứu cải tạo xây dựng: 146m2
  Diện tích cải tạo xây dựng: 43m2
  Diện tích sàn: 190m2
  Tầng cao: 4 Tầng
  Chủ trì Thiết kế: KTS. Nguyễn Mạng Cường
  Thiết kế: KTS. Lê Văn Cường
  Chi tiết
 • Thiết kế nhà lô phố 4 tầng mặt tiền hẹp
  Chủ đầu tư: Ông Nguyễn Trần Hiếu
  Địa điểm: Ngõ Thái Thịnh II - Đống Đa - Hà Nôi
  Diện tích đất: 3,5m x 17,19m = 60m2
  Diện tích xây dựng: 60m2
  Diện tích sàn: 246m2
  Tầng cao: 4 tầng
  Thiết kế: KTS. Cấn Phú Minh

  Chi tiết
 • Thiết kế nhà phố 4 tầng đẹp mặt tiền 4,5m
  Chủ đầu tư: Anh Hưng
  Địa điểm XD: Xã Phù Chẩn - Thị Xã Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh
  Diện tích đất xây dựng: 88,57m2
  Diện tích xây dựng: 4,5 x 19,57 = 88,57m2
  Diện tích sàn: 385m2
  Tầng cao:  4 Tầng 
  Thiết kế: KTS. Nguyễn Mạnh Cường
  Chi tiết