Kiến trúc DMC

Thiết kế trường học

Thiết kế trường học, thiết kế trường mẫu giáo mầm non, thiết kế trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường cao đẳng, dạ nghề, trường đại học

Thiết kế trường trung học cơ sở, phổ thông

Thiết kế trường mầm non

Thiết kế trường tiểu học

Thiết kế trường học


thiết kế trường học - trường phổ thôngVấn đề hoàn thiện tổ chức học và hiệu quả của quá trình học trong trường là một vấn đề to lớn của xã hội vượt qua giới hạn của một quốc gia. Thấu hiểu những kinh nghiệm phong phú của thể giới về vấn đề này có thể sẽ đưa đến hàng loạt những ý tưởng quý báu để chúng ta không mắc những sai phạm trong thiết kế trướng học hiện nay.

Hình thức học và xây dựng các trường học xuất hiện từ rất sớm trong sự phát triển của các nền văn minh. từ thời cổ Hy Lạp, giáo dục được xem như sự nghiệp chung của xã hội và ý nghĩa to lớn của nó đã được khẳng định. Hàng loạt các môn học chính như ; Ngữ pháp, toán, âm nhạc, vẽ, rèn luyện thể chất đã được giảng dạy thời kỳ này. sau đó sự quan tâm của xã hội lại chuyển sang các trường triết học của Platon, Solon, Arixtốt...; ở những trường này, nhà lãnh đạo trường đồng thời là những nhà truyền giảng trực tiếp những quan điểm triết học của mình. Thời ký sau đó đloại trường này đã phát triển và lan sang thành Rooma và phát triển mạnh ở châu Âu.

Trong thời đại phong kiến, kết cấu về tư tưởng, hình thức của hệ thống trường được quốc gia hóa chính thức, Chủ yếu giảng dạy những phép ứng sử, kỷ cương xa hội và gia đình để củng cố quyền lực phong kiến. Những thế kỷ tiếp theo cùng với các trường học của giai cấp cầm quyền, nhà thờ nắm một phần lớn sự nghiệp này. Mỗi tu viện, nhà thờ, thánh đường đều có trường học vủa mình. Thầy giáo chính là các tu sĩ, cha cố. Ngày nay trường dòng vẫn tồn tại ở Pháp và một số nước khác.

Khoa học cơ bản là sự nghiệp giáo dục được phát triển nhanh chóng sau cuộc cách mạng tư sản Pháp vào thế kỷ thứ XVIII. Tầng lớp tư sản có những nhu cầu về sự sống còn của mình đã nắm lấy giáo dục, thông qua trường học, đấu tranh cho quan điểm mới về kinh tế, chính trị, tọa nên sự đổi mới trong khóa học.Cũng từ đó hàng trăm loại trường công, trường tư và cấc trường tổng hợp ra đời; lấy mục đích phổ cập kiến thức cho giai cấp tiến bộ lúc bấy giờ - giai cấp tư sản, giáo dục đã phát triển thành một hệ thống có tính phổ thông cùng với sự phát triển của lịch sử như ngày nay.

Ngày nay, hàng loạt các nước phát triern đã hoàn thiện công nghệ học của mình kèm theo là những mô hình trường học tiên tiến ( về kết cấu chức năng, hình thưc dạy và học...), đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của lớp trẻ.

Phân loại thiết kế trường học:

Thiết kế nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non:

Là nơi nuôi dạy trẻ em trước tuổi đến trường. loại hình nuôi dạy này hiện nay rất phát triển và phổ biến ở Việt nam. Đặc biệt các trường mầm non tư thục ở các khu đô thị mới ngày càng nhiều đáp ứng nhu gửi nuôi dạy trẻ của các gia đình trẻ.

Tìm hiểu thêm về: Thiết kế nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non

Thiết kế trường mầm non xã Đồng Quang

Thiết kế trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông:

Trường học phổ thông là các cấp học I, II và III. cấp tiểu học là dành cho lứa tuổi bắt đầu đền tường. bắt đầu từ 6 tuổi vào học lớp 1 và hết cấp tiểu học là hết lớp 5. Trường trung học cơ sở là cấp học sau tiểu học và bắt đầu từ lớp 6 đến lớp 9. Trường trung học phổ thông, trước kia trường gọi là trường cấp 3, với hệ lớp học sau cấp trung học cơ sở với các lớp học từ lớp 10 đến lớp 12.

Tìm hiểu thêm về: Thiết kế trường phổ thông.

Thiết kế trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp, trường dạy nghề:

Trường đại học, cao đẳng, trung cấp, là hệ trường học sau trung học phổ thông, là các trường học đào tạo nghề cấp chứng chỉ, bằng cấp, chứng nhận cho một loại hình nghề nào đó đã được theo học.