Kiến trúc DMC

Thiết kế trường trung học cơ sở, phổ thông

<p>Thiết kế trường trung học cơ sở, Thiết kế trường trung học phổ thông,thiết kế trường cấp 2, thiết kế trường cấp 3, Mẫu thiết kế trường trung học cơ sở đẹp, Mẫu thiết kế trường trung học phổ thông đẹp, mẫu thiết kế trường trung học đạt chuẩn quốc gia cấp độ 1, cấp độ 2, trường quốc tế.</p>

 • Đơn vị tư vấn thiết kế: Công ty Cổ phần Kiến trúc DMC Việt Nam
  Tên dự án: Đầu tư xây dựng Trường THCS Đình Bảng, thị xã Từ Sơn.
  Địa điểm xây dựng công trình: Phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
  Tổng diện tích khu đất: 16942,9 m2
  Chủ đầu tư: UBND Phường Đình Bảng
  Hình thức đầu tư: Xây mới
  Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước
  Tổng mức đầu tư:  116.388.305.000đ
  Năm triển khai dự án: 2020
  Chi tiết
 • Thiết kế Trường Trung học Cơ sở Đình Bảng
  Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng trường THCS Đình Bảng
  Địa điểm xây dựng công trình: Khu đô thị mới phường Đình Bảng - thị xã Từ Sơn - tỉnh Bắc Ninh
  Tổng diện tích khu đất là: 16942,9m2
  Chủ đầu tư: UBND phường Đình Bảng
  Hình Thức đầu tư: Đầu tư xây dựng mới
  Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước

  Chi tiết