Kiến trúc DMC

Thiết kế trường mầm non

Chúng tôi chuyên thi công và thiết kế trường mầm non. Các sản phẩm và dịch vụ thiết kế và thi công trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ. Các mẫu thiết kế và thi công trường mầm non, các mẫu thiết kế trường mầm non tư thục.

Thiết kế trường mầm non

Hiện nay ở nước ta cơ sở giáo giục giành cho lứa tuổi nhà trẻ và mẫu giáo rất phát triển. Do nhu cầu xa hội rất lớn các cơ sở công lập không đủ đáp ứng nhu cầu nên các mô hình cơ sở Trường nầm non tư thục ra đời và rất phát triển. Là cơ sở giáo dục danh cho lứa tuổi từ 3 tháng đến sáu tuổi.

Thiết kế trường mầm non: Là công trình kiến trúc dành cho cơ sở giáo giục kết hợp giữa nhà trẻ và trường mẫu giáo. Công trình này chủ yếu là các dự án Thiết kế trường mầm non tư thục do tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế hoặc cá nhân thành lập, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và bảo đảm kinh phí hoạt động bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước. đầu tư chủ yếu là các cơ sở thiết kế trường mầm non tư thục nhỏ được đặt nhiều ở các khu đô thị mới, mỗi khu đô thị thường có từ 5 đến 10 cơ sở trường mầm non tư thục với rất nhiều kiểu mô hình đạo tạo khác nhau. Ta có thể phân loại các trường mầm non theo các mô hình sau:

 1. Thiết kế trường mầm non Theo nguồn vốn thành lập - loại hình:

  -Trường mầm non công lập: Được thành lập từ sự đảm bảo, đầu tư của Nhà nước
  -Trường mầm non dân lập: Được thành lập và đảm bảo kinh phí hoạt động của một cộng đồng dân cư đứng ra thành lập và có sự hỗ trợ từ phía chính quyền địa phương
  -Trường mam non tu thuc: Được thành lập và đảm bảo kinh phí hoạt động bởi một tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chứ kinh tế hoặc cá nhân và nguồn vốn đầu tư đảm bảo hoạt động cho cơ sở này sẽ được xuất phát từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước

 2. Thiết kế trường mầm non Phân loại theo lứa tuổi:

  - Nhà trẻ :là cơ sở giáo dục mầm non nhận trẻ em từ ba tuổi đến sáu tuổi.
  - Trường mẫu giáo: là cơ sở giáo dục mầm non nhận trẻ em từ ba tuổi đến sáu tuổi.
  - Trường mầm non: là cơ sở kết hợp nhà trẻ và mẫu giáo, nhận trẻ em từ ba tháng tuổi đến sáu tuổi.

 3. Thiết kế trường mần non Theo chất lượng - mô hình đào tạo: 

  a. Trường mẫu giáo, trường mầm non đạt chuẩn quốc gia là cơ sở đạt được các tiêu chuẩn theo quy định hiện hành.

  + Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1: Là trường đạt các tiêu chuẩn cần thiết của trường mầm non đạt chuẩn quốc gia đảm bảo tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ có chất lượng toàn diện phù hợp với mục tiêu giáo dục mầm non.

  + Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2: Là trường đạt các tiêu chuẩn cần thiết của trường mầm non đạt chuẩn quốc gia để đảm bảo tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ có chất lượng toàn diện ở mức độ cao hơn mức độ 1, tạo điều kiện để tiếp cận với trình độ phát triển của trường mầm non ở các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.

  b. Phân loại theo các chường trình giáo dục và phương pháp giáo dục.

  Kết hợp trương trình, phương pháp giáo dục truyền thống và hiện đại cho trẻ mầm non được các trường lựa chọn.
  + Trương trình Montessori bao gồm giáo án Montessori...
  + Phương pháp giáo dục Steiner
  + Phương pháp highscope
  + Phương pháp thực hành trải nghiệm cho trẻ
  + Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non.
  + Phương pháp giao dục lấy trẻ làm trung tâm, phương pháp chăm sóc giáo dục trẻ mầm non.
  + Phương pháp phát triển thể chất cho trẻ mầm non. Phương pháp giảng dạy gym cho trẻ, phương pháp tổ chức trò chơi cho trẻ.