Kiến trúc DMC

Thiết kế trường tiểu học

<p>Thiết kế trường tiểu học, mẫu thiết kế trường tiểu học đẹp, mẫu trường tiểu học đẹp. Trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.</p>

 • Mẫu thiết kế Trường Tiểu học Thâm Quyến
  Thiết kế: AUBE CONCEPTION
  Địa điểm: Thâm Quyến, Trung Quốc
  Diện tích: 45657 m²
  Tầng cao: 5 tầng
  Khách hàng: Văn phòng công cộng quận Yantian, Thâm Quyến
  Người dùng: Phòng Giáo dục Quận Yantian, Thâm Quyến
  Nhà thầu xây dựng: Công ty TNHH Zhicheng Construction Engineering Company
  Năm hoàn thành: 2019br />
  Chi tiết
 • Thiết kế cải tạo Trường Tiểu học Thành Công B
  Tên dự án: Cải tạo xây dựng Phòng rèn luyện thể chất Trường Tiểu học Thành Công B
  Địa điểm xây dựng công trình: Số 44 khu H - Phường Thành Công - Quận Ba Đình
  Tổng diện tích khu đất: 400m2
  Chủ đầu tư: Ban Quản lý Dự án Quận Ba Đình
   Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Kiến trúc DMC Việt Nam
  Hình thức đầu tư: Cải tạo xây mới
  Năm triển khai dự án: 2015
  Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước
  Tổng mức đầu tư:  2.765.887.000đ
  Chi tiết