Kiến trúc DMC

Nội thất văn phòng

Tư vấn thiêt kế nội thất văn phòng - Phòng làm việc, phòng giám đốc, phòng họp, lễ tân, quầy dịch vụ, sảnh văn phòng, phòng tiếp khách