Kiến trúc DMC
Thiết kế nhà phố 2.5 tầng mặt tiền 6.8m

Thiết kế nhà phố 2.5 tầng mặt tiền 6.8m

 • Thiết kế nhà phố 3 tầng diện tích 105m2
  Chủ đầu tư: Ông Nguyễn Tiến Thắng
  Địa điểm: Đồng Quang - Quóc Oai - Hà Nội
  Diện tích đất: 105m2
  Diện tích sàn: 240m2
  Tầng cao: 3 tầng
  Chủ trì thiết kế: KTS Cấn Phú Minh
  Thiết kế: KTS Nguyễn Văn Thắng, KTS Phạm Ngọc Tuấn
  Kết cấu: KS Nguyễn Văn Thao
  Năm hoàn thành: T5/2018
  Chi tiết
 • Thiết kế nhà phố 4 tầng diện tích 76m2
  Chủ đầu tư: Ông Nguyễn Quốc Việt
  Địa điểm: TP Vinh- Nghệ An
  Diện tích đất: 4,5m x 17m
  Diện tích XD: 76m2
  Diện tích sàn: 305m2
  Tầng cao: 4 tầng
  Thiết kế: KTS Nguyễn Viết Sự
  Chủ trì thiết kế: KTS Cấn Phú Minh
  Kết cấu: KS Nguyễn Văn Thao
  Năm hoàn thành: T4/2018
  Chi tiết
 • Thiết kế nhà phố lệch tầng diện tích 85m2
  Chủ đầu tư: Ông Bùi Văn Dương
  Địa điểm: Tp Bắc Ninh- Bắc Ninh
  Diện tích đất: 4,5m x 19m
  Diện tích XD: 85m2
  Diện tích sàn: 340m2
  Tầng cao: 4tầng
  Chủ trì thiết kế: KTS Cấn Phú Minh
  Thiết kế: KTS Nguyễn Viết Sự
  Kết cấu: KS Nguyễn Văn Thao
  Năm hoàn thành: T3/2018
  Chi tiết
 • Thiết kế nhà phố 7 tầng kết hợp kinh doanh
  Chủ đầu tư: Ông Nguyễn Ái Đoàn
  Địa điểm: Liễu Giani, Ba Đình, Hà Nội
  Diện tích đất: 6,4m x 10,1m
  Diện tích xây dựng: 452,9m2
  Tầng cao: 7 tầng 
  Thiết kế: KTS Nguyễn Văn Thắng
  Năm hoàn thành:  T2/2018
  Chi tiết
 • Thiết kế nhà lô 3 tầng trên đất 60m2
  Chủ đầu tư: Ông Phan Văn Tuấn
  Địa diểm: Thanh Oai - Hà Nội
  Diện tích đất: 7,2mx 8,3m
  Diện tích XD: 60m2
  Tầng cao: 3 tầng 
  Thiết kế: KTS Phạm Ngọc Tuấn
  Năm hoàn thành: T12/2017

  Chi tiết
 • Thiết kế nhà phố căn góc hai mặt tiền kết hợp kinh doanh
  Chủ đầu tư: Bà Hoàng Thị Kim Dung
  Địa điểm: Thành phố Bắc Ninh
  Diện tích đất: 6,3m x 18m = 112m2
  Diện tích XD: 88m2
  Tổng diện tích sàn: 362m2
  Mật độ xây dựng: 78%
  Tầng cao: 4 tầng 
  Thiết kế: KTS Phạm Ngọc Tuấn, KTS Nguyễn Viết Sự
  Năm hoàn thành: T11/2017

  Chi tiết