Kiến trúc DMC
thiết kế nhà phố 3 tầng trên đất 60m2

thiết kế nhà phố 3 tầng trên đất 60m2

 • Thiết kế nhà phố 5,5 tầng hai mặt tiền diện tích 70m2
  Chủ đầu tư: Ông Cao Xuân Yên
  Địa điểm: Xuân Đỉnh, Hà Nội
  Diện tích đất: 5m x 14m
  Diện tích sàn: 400m2
  Tầng cao: 5,5 tầng
  Chủ trì thiết kế: KTS Cấn Phú Minh
  Thiết kế: KTS Nguyễn Văn Thắng
  Kết cấu: KS Nguyễn Văn Thao
  Năm hoàn thành: T4/2018
  Chi tiết
 • Thiết kế nhà phố 5,5 tầng hai mặt tiền diện tích 54m2
  Chủ đầu tư: Ông Nguyễn Sơn Hải
  Địa điểm xây dựng: Tp Bắc Ninh, Bắc Ninh
  Diện tích đất: 4.5m x 12m
  Diện tích XD: 54m2
  Diện tích sàn: 315m2
  Tầng cao: 5 tầng +1 tum
  Chủ trì thiết kế: KTS Cấn Phú Minh
  Thiết kế: KTS Nguyễn Viết Sự
  Kết cấu: KS Nguyễn Văn Thao
  Năm hoàn thành: T3/2018
  Chi tiết
 • Thiết kế nhà lô phố 5 tầng diện tích 50m2
  Chủ đầu tư: Ông Nguyễn Khắc Đạo
  Địa điểm:Mỹ Đức– Hà Nội
  Diện tích đất: 5m x 10m =50m2
  Diện tích xây dựng: 50m2
  Diện tích sàn: 268m2
  Tầng cao: 5 tầng
  Chủ trì thiết kế: KTS Cấn Phú Minh
  Thiết kế: KTS Nguyễn Văn Thắng 
  Năm triển khai: Tháng 10 /2017

  Chi tiết
 • Thiết kế nhà ống 1 mặt tiền trên đất 81m2
  Chủ đầu tư: Chị Bùi Thu Thủy
  Địa điểm XD:  Thành phố Yên Bái
  Diện tích đất xây dựng: 4.5m x 18m = 81m2
  Diện tích xây dựng: 4.5 x 16.6 = 74.7m2
  Diện tích sàn: 178m2
  Tầng cao:  3 Tầng 
  Thiết kế: KTS. Đoàn Văn Quyết
  Năm triển khai: 2017
  Chi tiết