Kiến trúc DMC
Thiết kế Trường mầm non xã Đồng Quang

Thiết kế Trường mầm non xã Đồng Quang

 • Thiết kế Trường trung học cơ sở Đình Bảng đạt chuẩn quốc gia
  Đơn vị tư vấn thiết kế: Công ty Cổ phần Kiến trúc DMC Việt Nam
  Tên dự án: Đầu tư xây dựng Trường THCS Đình Bảng, thị xã Từ Sơn.
  Địa điểm xây dựng công trình: Phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
  Tổng diện tích khu đất: 16942,9 m2
  Chủ đầu tư: UBND Phường Đình Bảng
  Hình thức đầu tư: Xây mới
  Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước
  Tổng mức đầu tư:  116.388.305.000đ
  Năm triển khai dự án: 2020
  Chi tiết
 • Thiết kế cải tạo Trường mầm non đạt chuẩn quốc gia
  Tên dự án: Thiết kế cải tạo Trường Mẫu giáo số 9
  Chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư xây dựng quận Ba Đình
  Cơ quan tư vấn: Công ty cổ phần Kiến trúc DMC Việt Nam
  Địa điểm: Liễu Giai- Ba Đình- Hà Nội
  Tổng diện tích khu đất: 540m2
  Tầng cao: 6 tầng 
  Hình thức đầu tư: Cải tạo
  Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước
  Năm triển khai dự án: 2018
  Chi tiết
 • Thiết kế cải tạo Trường Tiểu học Thành Công B
  Tên dự án: Cải tạo xây dựng Phòng rèn luyện thể chất Trường Tiểu học Thành Công B
  Địa điểm xây dựng công trình: Số 44 khu H - Phường Thành Công - Quận Ba Đình
  Tổng diện tích khu đất: 400m2
  Chủ đầu tư: Ban Quản lý Dự án Quận Ba Đình
   Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Kiến trúc DMC Việt Nam
  Hình thức đầu tư: Cải tạo xây mới
  Năm triển khai dự án: 2015
  Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước
  Tổng mức đầu tư:  2.765.887.000đ
  Chi tiết