Kiến trúc DMC
Thiết kế nhà phố 3 tầng ghép đôi

Thiết kế nhà phố 3 tầng ghép đôi

 • Thiết kế nhà phố ghép
  Chủ đầu tư: Anh Vương Văn Tuấn - Anh Vương Văn Tiến
  Địa điểm XD: Thị Trấn Quốc Oai - Huyện Quốc Oai - Hà Nội
  Diện tích đất xây dựng: 121m2
  Diện tích xây dựng: 107m2
  Diện tích sàn: 440m2
  Tầng cao: 4 Tầng
  Thiết kế: KTS. Cấn Phú Minh.
  Chi tiết
 • Thiết kế nhà phố trên đất 96m2 phong cách hiện đại
  Chủ đầu tư: Ông Nguyễn Quốc Khánh
  Địa điểm XD: Kim Quan - Thạch Thất – Hà Nội
  Diện tích đất xây dựng: 19.2m x 5m = 96m2
  Diện tích xây dựng: 14.2m x 5m73.5m2
  Diện tích sàn xây dựng: 191m2
  Tầng cao: 3 Tầng
  Thiết kế: KTS. Cấn Phú Minh
  Chi tiết
 • Thiết kế nhà phố 3 tầng đẹp kết hợp kinh doanh
  Chủ đầu tư: Ông Đào Vĩ Bắc
  Địa điểm XD: Đồng Quang - Quốc Oai - Hà Nội
  Diện tích đất xây dựng: 6.7m x 18m = 120,6m2
  Diện tích xây dựng: 100m2
  Diện tích sàn xây dựng: 221m2
  Tầng cao: 3 Tầng
  Thiết kế: KTS. Cấn Phú Minh
  Chi tiết
 • Thiết kế nhà phố 4 tầng 2 ghép 1 đẹp hiện đại
  Chủ đầu tư: Anh Vương Văn Tuấn - Anh Vương Văn Tiến
  Địa điểm XD: Thị Trấn Quốc Oai - Huyện Quốc Oai - Hà Nội
  Diện tích đất xây dựng: 121m2
  Diện tích xây dựng: 107m2
  Diện tích sàn: 440m2
  Tầng cao: 4 Tầng
  Thiết kế: KTS. Cấn Phú Minh.
  Chi tiết