Kiến trúc DMC
trường trung học phổ thông

trường trung học phổ thông

 • Thiết kế Trường Trung học Cơ sở Đình Bảng
  Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng trường THCS Đình Bảng
  Địa điểm xây dựng công trình: Khu đô thị mới phường Đình Bảng - thị xã Từ Sơn - tỉnh Bắc Ninh
  Tổng diện tích khu đất là: 16942,9m2
  Chủ đầu tư: UBND phường Đình Bảng
  Hình Thức đầu tư: Đầu tư xây dựng mới
  Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước

  Chi tiết
 • Thiết kế Trường Mầm Non xã Đồng Quang
  Địa điểm xây dựng công trình: Xã đã Đồng Quang - huyện Quốc Oai - TP Hà Nội
  Tổng diện tích khu đất là: 5491m2
  Chủ đầu tư: UBND xã Đồng Quang
  Cơ quan tư vấn: Công ty cổ phần Kiến trúc DMC Việt Nam
  Hình Thức đầu tư: Xây dựng mới hoàn toàn
  Năm triển khai dự án: 2009
  Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước
  Chi tiết