Kiến trúc DMC
Thiết kế Trường trung học cơ sở Đình Bảng

Thiết kế Trường trung học cơ sở Đình Bảng

 • Thiết kế cải tạo Trường Tiểu học Thành Công B
  Tên dự án: Cải tạo xây dựng Phòng rèn luyện thể chất Trường Tiểu học Thành Công B
  Địa điểm xây dựng công trình: Số 44 khu H - Phường Thành Công - Quận Ba Đình
  Tổng diện tích khu đất: 400m2
  Chủ đầu tư: Ban Quản lý Dự án Quận Ba Đình
   Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Kiến trúc DMC Việt Nam
  Hình thức đầu tư: Cải tạo xây mới
  Năm triển khai dự án: 2015
  Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước
  Tổng mức đầu tư:  2.765.887.000đ
  Chi tiết