Thiết kế nội thất dinh thự 2 tầng phong cách tân cổ điển đẹp, sang trọng
Kiến trúc DMC
Nội thất nhà ởThiết kế nội thất dinh thự 2 tầng phong cách tân cổ điển đẹp, sang trọng

Thiết kế nội thất dinh thự 2 tầng phong cách tân cổ điển đẹp, sang trọng

Chủ đầu tư: Ông Trần Văn Minh
Địa điểm: Từ Sơn, Bắc Ninh
Diện tích đất: 7070m2
Diện tích xây dựng: 1215m2
Tầng cao: 2 tầng
Phong cách thiết kế: Tân cổ điển
Thiết kế chủ trì: KTS Cấn Phú Minh
Thiết kế: KTS Nguyễn Viết Sự
Năm hoàn thành: 2018

Yêu cầu thiết kế nội thất dinh thự 2 tầng phong cách tân cổ điển đẹp, sang trọng:

Dinh thự 2 tầng được thiết kế theo phong cách  tân cổ điển sang trọng đáp ứng yêu cầu đặt ra của khách hàng. Để công trình được bộ, khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ của Công ty Cổ phần Kiến trúc DMC Việt Nam để hoàn thành phần thiết kế nội thất.

Phương án thiết kế nội thất dinh thự 2 tầng phong cách tân cổ điển đẹp, sang trọng: 

Thiết kế nội thất dinh thự 2 tầng phong cách tân cổ điển đẹp, sang trọng – Nội thất phòng ngủ con trai lớn:

Thiết kế nội thất dinh thự 2 tầng phong cách tân cổ điển đẹp, sang trọng

Nội thất phòng ngủ con trai lớn góc 2 – Thiết kế nội thất dinh thự 2 tầng phong cách tân cổ điển đẹp, sang trọng

Thiết kế nội thất dinh thự 2 tầng phong cách tân cổ điển đẹp, sang trọng

Nội thất phòng ngủ con trai lớn góc 2 – Thiết kế nội thất dinh thự 2 tầng phong cách tân cổ điển đẹp, sang trọng

Thiết kế nội thất dinh thự 2 tầng phong cách tân cổ điển đẹp, sang trọng

Nội thất phòng ngủ con trai lớn góc 3 – Thiết kế nội thất dinh thự 2 tầng phong cách tân cổ điển đẹp, sang trọng

Thiết kế nội thất dinh thự 2 tầng phong cách tân cổ điển đẹp, sang trọng

Nội thất phòng ngủ con trai lớn góc 4 – Thiết kế nội thất dinh thự 2 tầng phong cách tân cổ điển đẹp, sang trọng

Thiết kế nội thất dinh thự 2 tầng phong cách tân cổ điển đẹp, sang trọng

Nội thất phòng ngủ con trai lớn góc 5 – Thiết kế nội thất dinh thự 2 tầng phong cách tân cổ điển đẹp, sang trọng

Thiết kế nội thất dinh thự 2 tầng phong cách tân cổ điển đẹp, sang trọng – Nội thất phòng khách của con trai lớn:

Thiết kế nội thất dinh thự 2 tầng phong cách tân cổ điển đẹp, sang trọng

Nội thất phòng khách của con trai lớn góc 1 – Thiết kế nội thất dinh thự 2 tầng phong cách tân cổ điển đẹp, sang trọng

Thiết kế nội thất dinh thự 2 tầng phong cách tân cổ điển đẹp, sang trọng

Nội thất phòng khách của con trai lớn góc 2 – Thiết kế nội thất dinh thự 2 tầng phong cách tân cổ điển đẹp, sang trọng

Thiết kế nội thất dinh thự 2 tầng phong cách tân cổ điển đẹp, sang trọng

Nội thất phòng khách của con trai lớn góc 3 – Thiết kế nội thất dinh thự 2 tầng phong cách tân cổ điển đẹp, sang trọng

Thiết kế nội thất dinh thự 2 tầng phong cách tân cổ điển đẹp, sang trọng

Nội thất phòng khách của con trai lớn góc 4 – Thiết kế nội thất dinh thự 2 tầng phong cách tân cổ điển đẹp, sang trọng

Thiết kế nội thất dinh thự 2 tầng phong cách tân cổ điển đẹp, sang trọng

Nội thất phòng khách của con trai lớn góc 5 – Thiết kế nội thất dinh thự 2 tầng phong cách tân cổ điển đẹp, sang trọng

Thiết kế nội thất dinh thự 2 tầng phong cách tân cổ điển đẹp, sang trọng

Nội thất phòng khách của con trai lớn góc 6 – Thiết kế nội thất dinh thự 2 tầng phong cách tân cổ điển đẹp, sang trọng

Thiết kế nội thất dinh thự 2 tầng phong cách tân cổ điển đẹp, sang trọng

Nội thất phòng khách của con trai lớn – Thiết kế nội thất dinh thự 2 tầng phong cách tân cổ điển đẹp, sang trọng

Thiết kế nội thất dinh thự 2 tầng phong cách tân cổ điển đẹp, sang trọng – Nội thất phòng ngủ con gái:

Thiết kế nội thất dinh thự 2 tầng phong cách tân cổ điển đẹp, sang trọng

Nội thất phòng ngủ con gái góc 1 – Thiết kế nội thất dinh thự 2 tầng phong cách tân cổ điển đẹp, sang trọng

Thiết kế nội thất dinh thự 2 tầng phong cách tân cổ điển đẹp, sang trọng

Nội thất phòng ngủ con gái góc 2 – Thiết kế nội thất dinh thự 2 tầng phong cách tân cổ điển đẹp, sang trọng

Thiết kế nội thất dinh thự 2 tầng phong cách tân cổ điển đẹp, sang trọng

Nội thất phòng ngủ con gái góc 3 – Thiết kế nội thất dinh thự 2 tầng phong cách tân cổ điển đẹp, sang trọng

Thiết kế nội thất dinh thự 2 tầng phong cách tân cổ điển đẹp, sang trọng – Nội thất phòng ngủ của khách:

Thiết kế nội thất dinh thự 2 tầng phong cách tân cổ điển đẹp, sang trọng

Nội thất phòng ngủ của khách góc 1 – Thiết kế nội thất dinh thự 2 tầng phong cách tân cổ điển đẹp, sang trọng

 

 

 

 

Thiết kế nội thất dinh thự 2 tầng phong cách tân cổ điển đẹp, sang trọng

Nội thất phòng ngủ của khách góc 4 – Thiết kế nội thất dinh thự 2 tầng phong cách tân cổ điển đẹp, sang trọng

Thiết kế nội thất dinh thự 2 tầng phong cách tân cổ điển đẹp, sang trọng

Nội thất phòng ngủ của khách góc 5 – Thiết kế nội thất dinh thự 2 tầng phong cách tân cổ điển đẹp, sang trọng

Thiết kế nội thất dinh thự 2 tầng phong cách tân cổ điển đẹp, sang trọng

Nội thất phòng ngủ của khách 2 góc 1 – Thiết kế nội thất dinh thự 2 tầng phong cách tân cổ điển đẹp, sang trọng

Thiết kế nội thất dinh thự 2 tầng phong cách tân cổ điển đẹp, sang trọng

Nội thất phòng ngủ của khách 2 góc 2 – Thiết kế nội thất dinh thự 2 tầng phong cách tân cổ điển đẹp, sang trọng

Thiết kế nội thất dinh thự 2 tầng phong cách tân cổ điển đẹp, sang trọng

Nội thất phòng ngủ của khách 2 góc 3 – Thiết kế nội thất dinh thự 2 tầng phong cách tân cổ điển đẹp, sang trọng

Thiết kế nội thất dinh thự 2 tầng phong cách tân cổ điển đẹp, sang trọng

Nội thất phòng ngủ của khách 2 góc 4 – Thiết kế nội thất dinh thự 2 tầng phong cách tân cổ điển đẹp, sang trọng

Thiết kế nội thất dinh thự 2 tầng phong cách tân cổ điển đẹp, sang trọng – Nội thất phòng ăn:

Thiết kế nội thất dinh thự 2 tầng phong cách tân cổ điển đẹp, sang trọng

Nội thất phòng ăn tầng 1 góc 1 – Thiết kế nội thất dinh thự 2 tầng phong cách tân cổ điển đẹp, sang trọng

Thiết kế nội thất dinh thự 2 tầng phong cách tân cổ điển đẹp, sang trọng

Nội thất phòng ăn tầng 1 góc 2 – Thiết kế nội thất dinh thự 2 tầng phong cách tân cổ điển đẹp, sang trọng

Thiết kế nội thất dinh thự 2 tầng phong cách tân cổ điển đẹp, sang trọng

Nội thất khu vực bếp tầng 1 – Thiết kế nội thất dinh thự 2 tầng phong cách tân cổ điển đẹp, sang trọng

Thiết kế nội thất dinh thự 2 tầng phong cách tân cổ điển đẹp, sang trọng

Nội thất phòng ăn tầng 2 góc 1 – Thiết kế nội thất dinh thự 2 tầng phong cách tân cổ điển đẹp, sang trọng

Thiết kế nội thất dinh thự 2 tầng phong cách tân cổ điển đẹp, sang trọng

Nội thất phòng ăn tầng 1 góc 3 – Thiết kế nội thất dinh thự 2 tầng phong cách tân cổ điển đẹp, sang trọng

Thiết kế nội thất dinh thự 2 tầng phong cách tân cổ điển đẹp, sang trọng

Nội thất phòng ăn tầng 2 góc 4 – Thiết kế nội thất dinh thự 2 tầng phong cách tân cổ điển đẹp, sang trọng

Thiết kế nội thất dinh thự 2 tầng phong cách tân cổ điển đẹp, sang trọng

Khu vực bếp và ăn tầng 2 nhìn từ trên cao – Thiết kế nội thất dinh thự 2 tầng phong cách tân cổ điển đẹp, sang trọng

Thiết kế nội thất dinh thự 2 tầng phong cách tân cổ điển đẹp, sang trọng – Nội thất bể bơi:

Thiết kế nội thất dinh thự 2 tầng phong cách tân cổ điển đẹp, sang trọng

Bể bơi trong nhà góc 1- Thiết kế nội thất dinh thự 2 tầng phong cách tân cổ điển đẹp, sang trọng

Thiết kế nội thất dinh thự 2 tầng phong cách tân cổ điển đẹp, sang trọng

Bể bơi trong nhà góc 2- Thiết kế nội thất dinh thự 2 tầng phong cách tân cổ điển đẹp, sang trọng

Thiết kế nội thất dinh thự 2 tầng phong cách tân cổ điển đẹp, sang trọng

Bể bơi trong nhà góc 3 – Thiết kế nội thất dinh thự 2 tầng phong cách tân cổ điển đẹp, sang trọng

Thiết kế nội thất dinh thự 2 tầng phong cách tân cổ điển đẹp, sang trọng

Bể bơi trong nhà góc 4 – Thiết kế nội thất dinh thự 2 tầng phong cách tân cổ điển đẹp, sang trọng

Thiết kế nội thất dinh thự 2 tầng phong cách tân cổ điển đẹp, sang trọng

Bể bơi trong nhà góc 5 – Thiết kế nội thất dinh thự 2 tầng phong cách tân cổ điển đẹp, sang trọng

Thiết kế nội thất dinh thự 2 tầng phong cách tân cổ điển đẹp, sang trọng

Thang bộ thiết kế thêm – Thiết kế nội thất dinh thự 2 tầng phong cách tân cổ điển đẹp, sang trọng

Thiết kế nội thất dinh thự 2 tầng phong cách tân cổ điển đẹp, sang trọng

Thang bộ thiết kế thêm góc 2 – Thiết kế nội thất dinh thự 2 tầng phong cách tân cổ điển đẹp, sang trọng

Thiết kế nội thất dinh thự 2 tầng phong cách tân cổ điển đẹp, sang trọng

Đại sảnh chính – Thiết kế nội thất dinh thự 2 tầng phong cách tân cổ điển đẹp, sang trọng

 

Bạn có nhu cầu thiết kế nội thất nhà ở hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thiết kế một ngôi nhà đẹp theo phong cách riêng của bạn. Xin liên hệ Hotline: 08.8681.3838 hoặc 024.66884266 để Gửi yêu cầu tư vấn cho chúng tôi.

Bạn có thể tham khảo các thiết kế nhà đẹp  và các mẫu thiết kế nội thất nhà phố, nhà ống khác do Công ty Cổ phần Kiến trúc DMC thiết kế.

 

 

Có thể bạn quan tâm

Gửi nhận xét của bạn

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật. Các trường có dấu * là cần phải nhập.